TOUR DE SLAGVELDEN VAN NORMANDIË
TEN WESTEN VAN ST-MÉRE-ÉGLISE

De Bruggen over de Merderet

Stilte rond de zwaarbevochten brug van la Fière

Verlaat St-Mère-Eglise in westelijk richting, via de D15 (Picauville/Etienville). Onder de N13 door, bij de Y-splitsing rechts aan houden. Na drie kilometer komt u bij de brug van la Fière over de rivier de Merderet. Parkeer uw auto rechts op de parkeerplaats. Hier is het herdenkingsmonument voor de paratroopers van de 82nd Airborne Division.

Iron Mike houdt de wacht

Uitkijkende naar vijandelijke troepen, staart een bronzen paratrooper (Iron Mike) over de groene vlaktes. Op deze plek hadden zo'n 500 para's zich rond het middaguur van de 6de juni verzameld. Verschillende zware gevechten vonden gedurende drie dagen hier plaats. Maar de para's van de 505th en 507th PIR lieten geen Duitsers door.

Tot op de dag van vandaag is de schuttersput bewaard gebleven van Lt. General James Gavin, de Assistant Divisional Commander. Deze schuttersput ligt aan de D15, honderd meter terug in de bocht die u net doorkwam. General Gavin nam 75 man mee richting een andere brug over de Merderet bij Chef-du-Pont, enkele kilometers ten zuiden van hier. Deze kleine eenheid liep vast in een hardnekkige Duitse tegenstand. (Hoe dat verder afliep bij die brug, wordt verteld als u uw route vervolgt).

Hoog water rond de Merderet (voorgrond), de landerijen onder water,...

Bij de brug van la Fiére, hadden Bazooka schutter Lenold Peterson en lader Marcus Heim zich ingegraven aan de linkerzijde van de brug, achter een telegraafpaal. Aan de andere zijde van de brug lag een ander Bazooka team, John Bolderson en Gordon Pryne. En zo lagen deze teams van de 505th anti tank eenheid aan de oostzijde te wachten op de tegenaanval die beslist zou komen. Er was ondersteuning van geweerschutters en een .30 machinegeweer bij de boerderij links van het eerste Bazooka team. Tevens was er in de achterhoede een 57mm kanon beschikbaar. Er waren al een paar lichte aanvallen geweest, maar die waren gemakkelijk afgeslagen. In de middag, rond 17.00 uur kon men het gerommel horen van naderende tanks. Peterson en Heim kwamen uit hun schuttersput en namen een positie in op de brug, om een ruim schootsveld te hebben, waarbij ze zelf groot gevaar te lopen uitgeschakeld te worden.

Een voorbeeld hoe een Bazooka team samenwerkte

Zodra de eerste tank in beeld kwam, waar pantsergrenadiers naast en achter optrokken, schoot Peterson de eerste raket af, waarop Heim direct herlaadde. De tanks die zij onder vuur namen waren lichte Franse Hotchkiss tanks van de 100 Panzer Ausbildungs und Ersatz Abteilung. Het eerste schot was raak en de tank schoof de kant van de weg in, maar de koepel draaide nog en bleef vuren. Hierop rende Private Joseph C. Fitt de brug over, beklom de tank en smeet een granaat door het luik van de koepel naar binnen. De granaat schakelde het laatste verzet van deze tank uit. Fitt maakte dat hij weer weg kwam, want een tweede tank kwam eraan. De tweede tank duwde de eerste iets meer aan de kant en probeerde door te zetten maar werd ook door Peterson en Heim uitgeschakeld. Maar Heim was bijna door de raketten heen en Peterson vroeg aan Heim om te kijken of Bolderson nog voldoende had. Heim vertrok snel naar het andere Bazooka team, maar hij vond hun positie verlaten, op een omgekomen paratroeper na, en een doorzeefde Bazooka lanceerbuis. Maar er lagen voldoende granaatraketten en keerde snel terug bij Peterson.

Drie uitgeschakelde Hotchkiss tanks ten westen van de brug,...
de Duitsers kwamen er niet over

Ondanks het moordende Duitse vuur dat links en rechts over de brug vloog, bleven de mannen ongedeerd, en deze wisten de derde tank ook uit te schakelen. Hierop trokken de Duitsers zich terug op Cauquigny, maar het bleef nog twee dagen mortieren, artillerie granaten en machinegeweervuur regenen op de Amerikaanse stelling achter de brug. Maar de Duitsers kwamen er niet over,…

Op 10 juli 1944 kregen de Bazooka schutter Lenold Peterson en lader Marcus Heim uit handen van Lieutenant General Omar Bradley het Distinguished Service Cross uitgereikt tijdens een ceremonie op de binnenplaats van het Château de Brocqueboeuf. Private Joe Fitt, die een granaat in de koepel had gegooid van de eerste tank, sneuvelde op 13 juni 1944 nabij Picauville en werd postuum de Silver Star toegekend.

10 juli, 1944, Lt.Gen. Omar Bradley spelt het DSC bij Lt.Col. Ben H. Vandervoort op,
Bazooka schutter Lenold Peterson en lader Marcus Heim staan uiterst rechts

Steek de Merderet over en ga verder in westelijke richting over de D15. Na ongeveer een kilometer bij de Y-splitsing rechts aanhouden naar Helpiquets. Aan de rechterzijde verschijnt dan het monument ter nagedachtenis aan de landing van de para's van de 507th PIR van de 82nd Airborne Division. Het 507th PIR. kwam hier het dichtst op haar DZ terecht. Het was wel over een enorme afstand, 50 km tussen noord en zuid! Ten noorden van hier kwam de 508th PIR neer over een afstand van 'slechts' 9 kilometer. Hier hadden de Duitsers alles onder water gezet, de smalle rivier de Merderet leek hier wel een groot meer. Verschillende onfortuinlijke paratroopers verdronken in dit gebied.

'THE BEGINNING'
Monument voor de 507th PIR, 82nd Airborne Division

Keer terug naar de D15. Ga op de Y-splitsing rechts af. Na een kilometer komt u aan de rechterkant een monument tegen in de vorm van een tekstbord.

Leden van de 325th Glider Infantry Regiment kwamen de troepen bij de Merderet versterken. Op het punt waar u nu bent, werd op 9 juni de eerste Medal of Honor van de Tweede Wereldoorlog verkregen voor een paratrooper van de 82nd Airborne. Pfc. Charles N. DeGlopper, 325th GIR, Company C gaf zich met zijn enorme verschijning bloot aan een Duitse overmacht, zodat zijn kameraden weg konden komen naar de brug bij la Fière.

Pfc. Charles N. DeGlopper

Tijdens een ochtendpatrouille was zijn peloton afgesneden geraakt en lagen onder machinegeweer vuur van de Duitsers. DeGlopper was al reeds gewond toen hij tot zijn heldendaad overging. Terwijl hij met zijn automatisch wapen, een BAR, op de Duitsers schoot wisten de anderen van zijn peloton door een gat in een heg weg te komen. Verschillende malen werd DeGlopper geraakt, maar bleef volharden en schakelde een groot aantal Duitsers uit. Maar zijn strijd was hopeloos. DeGlopper stierf in een kogelregen. Later vonden zijn kameraden hem temidden van ontelbare hulzen, wapens en dode Duitsers.

Monument te Picauville

Monument voor vijf C-47 toestellen welke in deze omgeving neerkwamen

Vervolg uw route over de D 15 zuidwaarts richting Pont l'Abbe. Een paar kilometer komt u bij een Y-splitsing waar een groot stenen kruis staat, hier gaat u links af, naar Picauville (staat geen bewegwijzering!). Als u de kerk van Picauville ziet verschijnen is dat uw oriëntatiepunt. Draai het parkeerterrein bij de kerk op en aan de linkerzijde ziet u dan het grote monument voor vier van de vijf gecrashte C-47 Dakota toestellen in deze omgeving waar paratroepers van de 101st Airborne in vervoerd werden.

De Pratt & Whitney motor van C-47, 42-100819 (geborgen in 1986)

Het monument, welke opgericht is door de heer en mevrouw Sehier, inwoners van Picauville, bevat enkele zwarte plaquettes waarop vier bemanningen worden geëerd die in de nacht van 6 juni 1944 rond 01.20 uur hun leven gaven om paratroepers van de 101st Airborne Division naar hun ‘dropzone’ te brengen.

Een opvallend plexiglazen bak herbergt een Pratt & Whitney 1830 radiaal motor welke afkomstig is van de C-47, 42-100819, (L4-O) van de 91st TCS, 439th Troop Carrier Group en die op ongeveer 500 meter ten noordoosten van deze plek crashte om 01.14 uur op 6 juni, na aangeschoten te zijn door Duitse Flak. De gehele vierkoppige bemanning en zestien paratroepers van 506th PIR, 1st Bat., 101st Airborne Division kwamen om.

Een model van een C-47 staat centraal op een sokkel in het monument)

Naast de motor, in de niet meer zo heldere plexiglazen bak, is er linksachter het hoofd-monument een betonnen vorm van een vliegtuig kielvlak neergezet, waarop herinneringsbordjes hangen voor vijf gecrashte toestellen met de namen van de omgekomenen aan boord van hun C-47.

Van de C-47, 42-100876 (3B-R), behorende tot 93rd Troop Carrier Squadron, 439th Troop Car. Group, kwam de gehele bemanning om. De eerste piloot van het toestel, 2nd Lt. Marvin F. Muir ontving postuum het Distinguished Service Cross vanwege het feit dat hij het toestel, dat in brand stond, lang genoeg in de lucht te houden tot alle paratroepers behorende tot de 506th PIr, 2nd Bat., 'D' Company, 101st Airborne Division uit de C-47 gesprongen waren.

Op een betonnen 'kielvlak van een vliegtuig' staan de namen van de omgekomenen

Van C-47, 42-3073477, (IB-P) die om 01.20 uur crashte 500 meter ten zuiden van Picauville, overleefde de bemanning het ook niet en van de 17 paratroepers, van 501st PIR, 101st Airborne kwamen de meeste om (of raakten vermist), slechts één overleefde de ramp ongeschonden, en twee raakten gewond.

Van C-47, 42-2407777, (IB-J) kwam ook de gehele vierkoppige bemanning om, samen met de zeventien paratroepers van 501st PIR, welke behoorden tot ‘G’ Company, net als de para’s uit C-47, 42-3073477.

Van de C-47, 43-15146, kwam de gehele bemanning om. Het toestel was op een her-bevoorrading vlucht toen het getroffen werd en neerstortte op 7 juni, er waren geen paratroepers aan boord. Het kwam neer, juist ten noorden van het gehucht Gueutteville.

Positiekaart waar de C-47's rond Picauville crashten

Zoals uit bovenstaande blijkt hadden vier van vijf van de C-47, die hier gecrasht zijn in de vroege uren van 6 juni 1944, allemaal paratroepers van de 101st Airborne Division aan boord. Ze kwamen neer ten zuidoosten van dropzone 'N' van de 508th PIR, 82nd Airborne, en werden allen aangeschoten door Flak. De C-47’s lagen op de route richting Hiesville en ten zuiden van Vierville, waar hun dropzones lagen (respectievelijk ‘C’ en ‘D’), maar zouden hun doel niet halen.

U kunt doorrijden naar Etienville/Pont L'Abbé en via de D70 naar Chef-du-Pont, of een kilometer terug rijden en dan rechtsaf gaan bij Caponnet en naar Le Feirage gaan en de D70 linksaf naar Chef-du-Pont nemen. Besluit u het laatste, let dan op het blauwe bordje, met de tekst 'Hill 30', op een boerderij.

Een groep para’s van het 508th PIR had als opdracht de brug over de Douve bij Pont l'Abbe in te nemen. Maar een Duits bataljon bij dit stadje dacht daar anders over en wist de groep tegen te houden. De overmacht was zo groot, dat de para’s besloten terug te trekken. Maar er was geen goede route terug en zo namen ze intrek in en rond deze boerderij die op een lichte verhoging lag (Hill 30). Verscheidene dagen vochten de Duitsers met enorme inzet tegen de paratroopers. Ondanks de felle oppositie van de Duitse 91ste Divisie en het 1057de Regiment, wisten de para's, onder leiding van Lt. Col Thomas J.B.Shanley, stand te houden. Deze storende groep para’s waren mede beslissend in de overwinning die uiteindelijk werd verkregen rond dit gebied.

Vlak voor u Chef-du-Pont binnenrijdt stopt u rechts direct nadat u 'Pont du Capitaine Creek' bent overgestoken.

De strijd rond deze brug was ook een felle, geleverd tussen de Duitsers en mannen van 507th PIR, 82nd Airborne. Generaal Ridgeway, de divisie commandant, arriveerde bij de brug van la Fière en verorderde dat er meer troepen naar die brug kwamen. Hierdoor bleef maar een peloton over voor Captain Roy Creek om deze brug, waar u nu bent, te verdedigen. Door een toeval landde hier in de buurt een zweeftoestel met een anti-tank kanon. Captain Creek wist met dit wapen de Duitsers op afstand te houden, maar kon verder weinig meer uitrichten dan zijn positie behouden.

De oude 'Pont du Capitaine Roy Creek', en Creek in 2000 bij de brug

De brug draagt sinds 2000 de naam van Captain Creek, die, mede dankzij de steun van twee compagnieën van de 508th PIR, met een kleine groep deze brug wist te behouden. Op het gedenkteken bij de brug staat naast de 507th, ook de 508th PIR vermeld. Roy Creek verliet in 1967 als kolonel het Amerikaanse leger, en overleed op 10 oktober 2016 (98).

Lees hier hoe een kleine eenheid van de 507th PIR tegenover
een overmacht aan Duitsers zich staande hield in het dorpje Graignes,
'KLIK HIER'

Na uw bezoek aan ‘Pont du Captaine Creek’ bij Chef-du-Pont, keert u terug naar Ste-Mère-Eglise via de D67. Onder de N13 door de Rue de Verdun (D15) op (na 100 meter is links de dumpzaak ‘Le Blockhaus’ te vinden). Vanuit Ste-Mère-Eglise kunt u nog een aantal interessante objecten bezoeken. Klik hieronder,...

GA TERUG