LANDING CRAFT, INFANTRY
Assault Group 'O'
OMAHA BEACH

USS LCI(L) 85

En van de andere (vele) dramas onder de Landing Craft Infantry (LCI)vaartuigen, betrof de USS LCI(L) 85 onder commando van Lt. (jg) Coit Hendley USCGR. Om 08.20 uur vertrok de #85 vanaf haar vertrekpunt richting EASY-Red. Vanwege de stroming en het opkomende tij, kwam de #85 op de lijn van EASY-Red en FOX-Green, in plaats van de rechterzijde van EASY-Red. Nabij het strand werden, om 08.30 uur, de beide loopplanken neergelaten, maar het water was veel te diep voor de manschappen om het schip te verlaten. De #85 trok zich aan het sleepanker weer naar achteren, maar knalde op een obstakel. Er werd rondgekeken of er twee LCVPs beschikbaar waren om manschappen over te nemen, maar dit leverde niets op. De #85 wist zich weer los te maken en maakte een nieuwe landing, nu verder naar rechts op EASY-Red. Het sleepanker kon niet gebruikt worden omdat de lier vast zat.

Het achterschip van de USS LCI(L) 85, met links manschappen
van een Engineer Bn, ook zichtbaar de kapotte lier van het sleepanker.

Terwijl de USS LCI(l) 85 naar het strand voer, explodeerde er onder de romp een Tellermijn, wat een gat veroorzaakte. De manschappen begonnen daarna direct van boord te gaan. Nadat zon 50 man via de loopplank de #85 hadden verlaten, sloeg een granaat in de bakboord loopplank die compleet werd weggerukt. Het dek stond vol manschappen, overal lagen gewonden, en de stuurboord loopplank stond nog omhoog. De #85 sloeg weer naar achteren de zee in.

De manschappen zoeken het hoogste punt van de LCI (bakboord)
(let op de fiets nabij de toren van het 20mm kannon)

Op het voorschip werden 15 doden geteld en zon 30 gewonden. Een schade rapport telde rond de 25 inslagen van granaten, er was brand in de troepenruimtes 1, 2 en 3, en water begon binnen te stromen door de gaten in de romp. Maar de machinekamer was nog in bedrijf en de #85 trok zich terug op 200 meter van de kust. De branden werden succesvol binnen een half uur bestreden. Aan boord van de USS LCI(L) 85 waren verschillende leger en marine dokters, die gelijk de gewonden verzorgden. Er konden 30 manschappen overgezet worden op een LCVP die langszij kwam. Het schip helde vervaarlijk over naar stuurboord vanwege water in compartiment 10, maar de USS Samuel Chase werd bereikt rond 12.00 uur.

Vanaf de Chase werden enkele foto's genomen van de LCI(L) 85 in nood, die bijna in ieder boek over D-Day te vinden zouden zijn. De onbekende US Coast Guard fotograaf maakte ondermeer onderstaande foto waarop te zien is dat de #85 een halve draai aan het maken is, zodat de lage stuurboordzijde tegen de romp van de Chase zal rusten.

Hieronder een foto genomen vanaf de USS Samuel Chase (APA 26), met zicht op
het achterdek. De USS LCI(L) 85 probeert langzij te komen. Let op de mast,
staande tegen de achterzijde van de brug, deze zal enige tijd later afbreken.
Op de achtergrond ligt het transportschip de USS Henrico (APA 45).
De censuur heeft de radiomasten op de Henrico weggehaald.

Uw amateurhistoricus vroeg zich af waarom de lage kant tegen de Chase rustte, en niet de hoge bakboord kant. Logischerwijze zou men kunnen denken dat met de de hoge kant tegen romp de manschappen makkelijker van boord konden gaan (korter). Maar de schuine stand van de #85 gaf een grote overbrugging, een afstand die te ver bleek voor manschappen van boord te halen via de klimnetten die aan de romp van de Chase hingen.

Deze tekening laat duidelijk zien waarom de USS LCI(L) 85 moest draaien

De USS LCI(L) 85 komt scheefhangende langzij, de soldaat links zet zich schrap
om het reddingsvlot in bedwang te houden. Let op de verrekijker op de brug,
(rechtsboven) waaronder de kaarten liggen. Twee slachtoffers liggen aan dek,
waarvan n het gezicht is verwijderd door de censuur.

Meer slachtoffers liggen tussen de brug en het voorschip.
#85 ligt bijna stabiel genoeg om slachtoffers en manschappen te evacueren.
De censuur verwijderde wel gezichten, maar in dit geval niet het nummer #85
Twee Coast Guard mannen zijn gedentificeerd: Elmer Carmichael (geknield met
het touw in zijn handen) en Pat Mcguire (die zich vast houdt aan de draadreling).

Maar, door schuine stuurboord helling van het schip, klapte nu wel de mast op het voorkasteel van de #85 tegen de romp van de Chase (later zou de mast afbreken toen de #85 van de Chase afstak, zichtbaar op foto's lager op deze pagina). Toen de USS LCI(L) 85 eindelijk langzij lag konden de doden en gewonden worden overgezet. Om ongeveer 13.30 uur waren alle slachtoffers van boord en werd losgekoppeld van de Chase en werd de #85 op sleeptouw genomen richting het strand.

Foto genomen door Robert Capa vanaf de USS Samuel Chase

Een interessante foto genomen vanaf de Chase staat op naam van Robert Capa. Deze is hierboven afgebeeld. Het vergde wat vergelijking, maar het blijkt dus dat Robert Capa ook de LCI(L) 85 heeft gefotografeerd toen deze rond 12.00 uur langzij de USS Samuel Chase afmeerde. De positieve identificatie dat dit ook de LCI(L) 85 is werd gegeven door de verschillende atributen aan boord die op dezelfde plek te zien zijn als op de andere foto's(zie hieronder). In het grootste kader (hieronder) is een soldaat zichtbaar, die in de linkerfoto een zittende positie heeft. Op de foto van Robert Capa ligt de man nu geheel op zijn zijde.

Links een detail van de bekende USCG foto (top) van de USS LCI(L) 85.
Rechts een detail van de foto van Robert Capa

Zijn de gezichten van slachtoffers op de foto's van de officiele oorlogsfotografen in dienst van het Amerikaanse leger gecensureerd, de foto van Robert Capa heeft geen censuur ondergaan, hij was werkzaam voor Life magazine, waardoor zijn foto's waarschijnlijk aan de censuur ontsnapt is, en zodoende een gezicht zichtbaar van een gewonde.

Op deze, niet al te beste foto, is de LCI(L) 85 naast de USS Samuel Chase te zien

Bovenstaande foto werd genomen door Ed Matousek aan boord van de LCI(L) 84. De #84 zou nog getracht hebben met hun grote waterpomp de #85 te helpen, maar zonder resultaat. Waarop de #84 haar andere opdrachten weer ter hand nam, manschappen naar het strand brengen. Aan boord van de #85 bleef men nog wel verwoed pompen om de #85 drijvende te houden, maar er was geen ontkomen aan en de bemanning moest op een gegeven moment overstappen op de sleepboot. Om 14.30 uur kapseisde de LCI(L) 85 op zon 15 kilometer uit de kust, en vlak voor ze zonk werd er nog een explosief met een timer geplaatst. Naast de doden en gewonden onder soldaten aan boord, raakten er vier bemanningsleden gewond van de #85.

De USS LCI(L) 85 heeft zich losgekoppeld van de Chase en zal straks zinken,
Zoek de verschillen: Hieronder is op een filmbeeldje te zien dat de censuur
de nummering #85 van de vrijgegeven bovenstaande foto heeft verwijderd

Interessante details: 1, Gecensureerde nummering #85,
2.Geknakte mast, 3. Toegangs overkapping naar manschappen ruimtes 1 en 2.

VOOR DE INZET VAN DE LCI(L) 93 en 94
KLIK HIERONDER