Robert F. Sargent
DE ANDERE 'CAPA',...

Foto drie en vier,...

Waren we op foto 1 en 2 onderweg naar de kust,
op de komende foto's hebben we die bereikt,...

Op de derde foto van de serie (hieronder) zoals die het meest worden afgebeeld, is de 'run-in' van twee LCVP's die iets voor die van Sargent varen. Wat goed zichtbaar is zijn de dikke golven, niet alleen door de stevige zeegang, maar ook veroorzaakt door de LCVP's hun waterverplaatsing en motoren. Van de linkse LCVP, de AP26-18, is de klep al reeds naar beneden. Voor de heuvel van de sector EASY-Red drijven rookwolken afkomstig van brandende struiken en gras aan de oostzijde van Exit E-1 (Les Moulins).

Foto 3: De derde foto zoals die in de meeste publicaties staat

Er is nog een versie van foto 3. Het blijkt dat de meest gebruikte versie slechts twee LCVP's in het kader hebben. Bij de meeste is de meest linkse LCVP uit het kader 'geknipt'. Naast de LCVP #18 en #19 vaart aan bakboord de LCVP AP26-25 (ten minste, dat is mijn mening dat dit de AP26-25 betreft, ook al is dit slecht zichtbaar). Hier valt goed te zien dat bij deze LCVP de landingsklep nog omhoog staat.

Een iets minder bekende versie van foto 3

Links de LCVP AP26-25 met de landingsklep nog dicht

En zo arriveert Robert Sargent dan eindelijk op EASY-Red, en maakt hij wellicht zijn beroemdste foto van de landingen op Omaha Beach. Aan deze foto wordt in veel publicaties de zin 'Into the jaws of Death' ('ín de kaken van de dood') gekoppeld. De uitdrukking komt uit een gedicht met de naam 'The Charge of the Light Brigade', een in 1854 verhalend gedicht door Alfred, Lord Tennyson over de de aanval door de 'Light Brigade' ten tijde van de Krim Oorlog. Deze vierde foto is een foto waarop zoveel te zien is en op gebeurd, dat het het waard is deze dramatisch vastgelegde prent stap voor stap te ontleden,...

Foto 4: Wellicht de meest beroemdste van de 'Sargent-vier'

Eén van de eerste dingen die opvalt zijn de verfrommelde 'plastic' zakken, voor bij de landingsklep. Dit zijn de van de geweren afgerukte Pliofilm zakken die de wapens moeten beschermen tegen water en vuil. Het geknal en geknetter van Duits vuur was voldoende voor de meesten aan boord om voor men de klep afging, het geweer gebruiksklaar te hebben. Zo te zien hebben alle manschappen van deze LCVP gekozen om het wapen gereed te hebben voor gebruik.

1. Het anker van de LCVP, 2. Zak van Pliofilm van het geweer er afgetrokken
2A. De Pliofilm zak nog om het M1 Garand geweer
3. Een vergeten rol met telefoondraad?

Aan de rechterzijde (op de foto 2A.) komt nog juist een soldaat in beeld die de Pliofilm zak nog om het wapen heeft. Als men de foto verder bekijkt vallen ook de manschappen aan stuurboord van 'onze' LCVP op, er is dus direct naast de LCVP van Sargent, nog een landingsvaartuig binnengekomen. Wat alle foto's van Sargent bewijzen, is dat de landingsboten veel te dicht op elkaar binnenliepen. Zoveel mannen op de vierkante meter waren zo een gemakkelijk doelwit voor de Duitse machinegeweren. Artillerie en mortieren konden met één granaat zeer veel schade onder de landende troepen veroorzaken. Zoveel mogelijk uitwaaieren is het beste advies, maak je doelwit zo klein mogelijk,...

1. De Officier die aan de klep stond (herkenbaar aan de zwemband over de schouders)
2. De officier achter uit de LCVP, herkenbaar aan de 'staande' streep op de helm
3. Een opvallend figuur zonder geweer, maar sleept iets voort [4.]

Details van Foto 1.:
1. De officier die aan de klep staat (herkenbaar aan de zwemband over de schouders)
2. De achterste officier herkenbaar aan de 'staande' streep op de helm
3. Dezelfde figuur staat voor de officer (2.)

Hier en daar zijn op foto 4. dezelfde figuren te ontdekken als op foto 1, zoals de twee officieren, onder andere herkenbaar aan hun verticale streep op de helm. Maar de meest opvallende figuur op de foto 4. is diegene die als 3. is aangegeven. Hij draagt 'iets' op de voorzijde van zijn helm. Bij uitvergroten blijkt dit een stofbril te zijn welke afgedekt is tegen 'schittering'. Het glas van de stofbril zou licht kunnen reflecteren, en een doelwit voor een Duitse scherpschutter kunnen vormen.

Een goed voorbeeld van een stofbril met en zonder beschermende afdekking

Sommige publicaties (bv. http://www.famouspictures.org/greatest-generation-d-day-landing/) geloven dat Major William H. Caruthers Jr. degene is met de stofbril op. Maar er is ook bewijs dat Garuthers met een DUKW naar het strand kwam, waarmee deze claim teniet wordt gedaan.

Sargent verklaarde aan Coast Guard Combat Correspondent Thomas Winship dat de Eerste Golf commandant, Commander Lieut. James V. Forrestal, USCGR (de rang van kapitein in het leger) ook aan boord van LCVP was. Deze kwam vrij vroeg aan land om te aanschouwen hoe de eerste landingen uitgevoerd waren door de schippers van de landingsvaartuigen, en om eventueel corricerende orders te geven. Hiermee kunnen we dus concluderen dat de aankomsttijd van deze LCVP op EASY-Red rond de boven aangegeven tijd klopt, 07.40 uur. Want als het strand niet veilig is, dan heeft een officier die vrij moet kunnen bewegen geen nut als deze onder vuur ligt. De plannenmakers hoopten dat binnen een uur het strand redelijk begaanbaar zou zijn. Verder kunnen we de komende foto vergelijken met die van Robert Capa. Deze landde in het oostelijke deel van EASY-Red even na 07.00 uur. Op de foto’s van Capa is nog geen rook te zien die de heuvel achter het strand aan het oog ontrekt.

1. Is dit Commander Lieut. James V. Forrestal?
2. Ongebruikte en in gebruik zijnde 'Lifebelts' (zwembanden)
2A. Ook werden zwembanden gebruikt om materiaal drijvende te houden

Het is op deze pagina's al verschillende keren voorbij gekomen, de opblaasbare zwemband. Op alle fronten werd deze zogenaamde 'Lifebelt' uitgereikt aan manschappen van het Amerikaanse leger die via waterwegen de strijd moesten aanvangen. De Lifebelt werd met miljoenen geproduceerd. Alle landingstroepen van het Amerikaanse leger dat de stranden van Normandië bestormden hadden deze band rond hun middel.

De 'Lifebelt',... een life saver!
Links een on-opgeblazen versie, daarnaast één onder druk,...

De zwemband stond bekend als de U.S. Navy M-1926 Inflatable Lifebelt. Om het snel op te blazen waren er twee CO² cilinders nodig die aan de voorzijde van de gesp zaten. Tevens waren er monstuk-ventielen aan dunne slangen aan één kant om het met eigen lucht op te kunnen blazen. Op heel veel foto's genomen tijdens de voorbereidingen en de landingen in Normandië ziet men de Lifebelt rond het lichaam van menig soldaat.

Een bekende foto, ook genomen op FOX-Green, toont de Lifebelt onder druk

Heel bekend zijn de foto's genomen tijdens een reddingsactie op FOX-Green, waarvan hier een paar zijn afgebeeld,... Op bovenstaande foto's hebben manschappen van Company C, 348th Egnineer Combat Battalion mannen uit zee te redden die behoorden tot de 5th Egineer Special Battalion, waarvan hun landingsvaartuig gezonken is nabij Wn 61.

In perfecte conditie bewaard gebleven

Twee zwembanden in gebruik voor andere doeleinden
(de voorste man wilde zijn Bazooka niet kwijtraken in de golven)

In de inzet is te zien hoe materieel drijvende werd gemaakt met een zwemband

Duizenden Lifebelts werden na de landingen op de stranden verzameld
(Deze stapel zwembanden ligt ter hoogte van Exit E-1, Omaha Beach)

Hieronder is de rechterzijde van de vierde foto van Sargent te zien. Opvallend is de soldaat die zijn helm kwijt is (rechtsonder). Wat verder opvalt is hoe dicht deze mannen langs de LCVP waden van Sargent. Hun landingsvaartuig is dus direct naast de LCVP van de fotograaf gepositioneerd. Zoals al eerder aangegeven, strategisch gezien, niet echt geweldig, al deze mannen op een kluitje, een gemakkelijk doelwit voor een machinegeweer of mortier. Zelfs een verborgen mijn aan een obstakel onder water kan hier voor meerdere slachtoffers zorgen.

Een GI (rechts) is zijn helm kwijt,... de wapens nog in Pliofilm.
(Manschappen van de Eerste Golf liggen onder aan de heuvel)

Op de volgende pagina wordt iets dieper ingegaan
op de Dozer tank die op de vierde foto van Robert Sargent zichtbaar is,
KLIK HIERONDER

GA TERUG