- Copyright en Disclaimer -

WWW.STRIJDBEWIJS.NL© is een particulier initiatief welke zonder winstoogmerk is opgezet. Het is reclamevrij en alle kosten worden door ondergetekende gedragen. Het doel is historische educatie te geven die feitelijk juist is/was ten tijde van het schrijven. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt illustraties en foto's van eigen hand en/of uit eigen archief. Veel illustraties en fotomaterieel zijn afkomstig uit het publieke domein en is meestal rechtenvrij. Daar waar dit niet is, wordt bronvermelding toegepast. Mocht u van mening zijn dat u de rechtmatige eigenaar bent van een bepaalde passage, illustratie, foto of anderzijds, dan kunt u met mij contact opnemen.

Copyright over de tekst berust bij mij en ik draag daar een zekere verantwoording voor, maar er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Wilt u delen overnemen, vermenigvuldigen met het doel het onder eigen naam te verspreiden, anders dan onder www.strijdbewijs.nl, neem dan contact met mij op.

Op ww.strijdbewijs.nl wordt via hyperlinks soms verwezen naar informatie verstrekt door derden. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. De inhoud van dergelijke internetsites berust geheel bij de beheerder(s) van de website van deze derden, en www.strijdbewijs.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites.

Op de pagina's van www.strijdbewijs.nl komen teksten en symboliek voor die naar het Duits nationaalsocialisme (Nazi) verwijzen. Ik wijs er op dat ik mij distantieer van de gedachtegang van deze beweging en er ook geen sympathie voor koester, maar het op www.strijdbewijs.nl gebruik als historisch materiaal, puur alleen ter educatie.

Pieter Jutte, www.strijdbewijs.nl
2022

TERUG NAAR DE HOMEPAGE
©2001 - 2023 - www.strijdbewijs.nl - Pieter Jutte