- Copyright en Disclaimer -

WWW.STRIJDBEWIJS.NLŠ is een particulier initiatief welke zonder winstoogmerk is opgezet. Het is reclamevrij en alle kosten worden door ondergetekende gedragen. Het doel is historische educatie te geven die feitelijk juist is/was ten tijde van het schrijven. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt illustraties en foto's van eigen hand en/of uit eigen archief. Veel illustraties en fotomaterieel zijn afkomstig uit het publieke domein en is meestal rechtenvrij. Daar waar dit niet is, wordt bronvermelding toegepast. Mocht u van mening zijn dat u de rechtmatige eigenaar bent van een bepaalde passage, illustratie, foto of anderzijds, dan kunt u met mij contact opnemen.

Copyright over de tekst berust bij mij en ik draag daar een zekere verantwoording voor, maar er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Wilt u delen overnemen, vermenigvuldigen met het doel het onder eigen naam te verspreiden, anders dan onder www.strijdbewijs.nl, neem dan contact met mij op.

Op ww.strijdbewijs.nl wordt via hyperlinks soms verwezen naar informatie verstrekt door derden. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. De inhoud van dergelijke internetsites berust geheel bij de beheerder(s) van de website van deze derden, en www.strijdbewijs.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites.

Op de pagina's van www.strijdbewijs.nl komen teksten en symboliek voor die naar het Duits nationaalsocialisme (Nazi) verwijzen. Ik wijs er op dat ik mij distantieer van de gedachtegang van deze beweging en er ook geen sympathie voor koester, maar het op www.strijdbewijs.nl gebruik als historisch materiaal, puur alleen ter educatie.

Pieter Jutte, www.strijdbewijs.nl
2023

WWW.STRIJDBEWIJS.NLŠ is a private initiative without profit motive has been set up. It is ad-free and all costs are covered by me personaly, the undersigned. The goal is to provide historical education which is/was factually correct at the time of writing. I used my own illustrations and photos as much as possible and are from my own archive. Lots of illustrations and photo material are in the public domain and are usually royalty-free. Where this is not the case, source acknowledgment is applied. If you believe that you are the rightful owner of a particular passage, illustration, photo or otherwise, you can contact me (contact below).

I respect the copyright of others. I strive to credit sources where relevant. I do not provide links to websites which object. My policy is to respect the copyright of others and I strive to credit sources where relevant. If you believe that any material published on this website infringes copyright, please report it to info@strijdbewijs.nl identifying the specific material that is claimed to be infringing and providing sufficient information to permit me to contact the complaining party.

This website contains links to other websites operated by third parties over whom we have no control. Such links are provided for your convenience only and strijdbewijs.nl accepts no responsibility or liability in respect of the content, accuracy or use of other websites.

Texts and symbolism appear on the pages of www.strijdbewijs.nl that refer to German National Socialism (Nazi). I like to point out that I distance myself from the thinking of this movement and have no sympathy for it, but use it on www.strijdbewijs.nl as historical material, purely for educational purposes only.

Pieter Jutte, www.strijdbewijs.nl
2023

HOMEPAGE
Š2001 - 2024 - www.strijdbewijs.nl - Pieter Jutte