TOUR DE SLAGVELDEN VAN NORMANDIË
DE BRITSE EN CANADESE SECTOR

6 JUNI 1944, 07.25 UUR
SECTOREN VAN DE BRITTEN EN HET GEMENEBEST: 'SWORD', 'JUNO' EN 'GOLD'

SWORD BEACH, OUISTREHAM

Begin uw bezoek aan Ouistreham, in de SWORD sector, met het Musée Le Grand Bunker. Deze vuurgeleidingsbunker was verantwoordelijk voor het begeleiden van de batterijen die de havenmond van Ouistreham bestreken. Pas op 9 juni werd de toren, onder leiding van luitenant Bob Orell van de Royal Engineers, met drie man aangevallen. De zware deuren werden met explosieven eruit geblazen. Deze operatie alleen al duurde vijf uur! Constant werden de aanvallers bestookt met machinegeweer vuur en handgranaten die van de toren werden geworpen. Eenmaal binnen gaf het garnizoen, van 50 man, zich over en de laatste verzetshaard van Ouistreham was daarmee opgerold.

Musée Le Grand Bunker, zeker een bezoekje waard

Het 17 meter hoge gebouw is nu weer ingericht in de staat van de 6de juni 1944. De 4 verdiepingen hoge toren huisvest een luchtverversingskamer, onderkomens voor de manschappen, een eerstehulp post en de vuurgeleidingskijker op de bovenste verdieping. Een opvallend kleinood, in een vitrine, is het papier waarop de eerste waarneming staat gekrabbeld; 'Duizenden schepen waargenomen, ZE KOMEN!'.

De LCM gebruikt voor de film 'Saving Private Ryan'

Rond de enorme toren staan enkele voertuigen en een V1 opgesteld. Eén van de opvallendste voertuigen is een LCM landingsvaartuig. Deze blijkt gebruikt te zijn in de speelfilm 'Saving Private Ryan'

Het casino dat figureerde in 'The Longest Day' is hier niet (meer) te vinden. Wel is aan de kustweg, 200 meter ten westen van het huidige casino, een monument te vinden op een Duitse bunker 'cupola' om de gevallen strijders van de Vrije Franse Commando's te gedenken die de aanval op het casino uitvoerden. In Ouistreham is verder weinig meer te vinden van de strijd.

Ouistreham, Kieffers Commandos monument

Om de landing van de commandotroepen onder leiding van kapitein Philippe Kiefer aanschouwelijk te maken, is er het museum ‘Musée “No4 Commando”, ondergebracht in Musée du Debarqement ‘Sword’, gelegen aan de Place Alfred Thomas. Het museum is erg gedateerd, met veel vergeelde informatie, de bekende foto’s om de zaak te vullen, vitrines vol ‘spullen’ die door veteranen zijn geschonken, maar hebben beknopte tot zeer weinig informatie. Het meeste is in het Frans, dus enige kennis daarvan is van belang, wil men de beknopte info tot zich nemen.

“No4 Commando” Musée du Debarqement ‘Sword’ is vergane glorie

Overal hangen kreukelige A4tjes met daarop het verbod om te fotograferen, een overbodig dwangmiddel, want er valt weinig te fotograferen binnen. Of het moeten twee(!) in elkaar geprutste maquettes zijn met Pegasus brug uitbeeldingen, of een paar enorme, niet bijster geweldige, maquettes over de landing van de commando’s en de aanval op het casino van Ouistreham. Heeft het Pegasus Bridge Museum zeker vijf sterren, dit museum net aan twee,...

QUEEN SECTOR

Komende vanaf Ouistreham via de kustweg D 514, volgt u Sword Beach westwaarts. In Queen sector, van Sword Beach, ligt de plaatst Colleville-Montgomery-Plage. Op het grote kruispunt van de Rue de Riva Bella met verkeerslichten gaat u linksaf en direct weer linksaf. Hier ziet u het standbeeld van Veldmaarschalk Bernard Montgomery. Parkeer op het grote parkeervak rechts van het standbeeld. Steek de weg over richting het strand, via de Avenue de 4ème Commando.

Standbeeld Montgomery in Colleville-Montgomery-Plage

Aan de linkerzijde ziet u het monument voor Captain Kieffer en zijn commando’s die via deze route naar Ouistreham optrokken. Aan de overkant, op de hoek staat het monument ter herinnering dat daar ooit een tijdelijke Britse begraafplaats gelegen was om de eerste gevallenen in onder te brengen.

Captain Kieffers Commandos monument

Ga verder naar het strand. Volg het strand naar links. U loopt nu Wn 18 binnen waar u dan al snel een enorme kazemat tegenkomt. Deze kazemat bezat een 7.5cm kanon welke alleen westwaarts vuur uit kon brengen over Sword Beach. Het werd tegen geschut vanuit zee beschermd door een zware betonnen zijbescherming. Een tank, waarschijnlijk een AVRE tank met een Petard mortier, wist vanaf dichtbij de kazemat uit te schakelen. Tegenwoordig is er een huis tegenaan gebouwd welke het dak gebruikt als ommuurd terras.

De zware kazemat van Wn 18

In de sector van Wn 18 leed Lord Lovat zijn brigade de grootse verliezen (zie lager). Tegenover de kazemat staat een enorm monument ter nagedachtenis aan de heldhaftige bevrijders die hier aan land kwamen en vielen voor de vrijheid van Europa.

Het monument in de Queen Sector, Sword Beach

Wandel verder over de boulevard, na ongeveer 150 meter komt u dan bij een groot parkeerterrein, en ziet u het standbeeld, welke in 2013 is onthuld, van de doedelzakspeler William 'Bill' Millin. De markante Millin kwam gelijk met Lord Lovat aan wal, onderwijl de doedelzak spelende, terwijl de wereld om hen heen gevuld was met de geluiden van dreunende explosies en rondfluitende kogels en granaten. Om hem heen vielen mannen, anderen werden voortgestuwd door de zeurende klanken van Millin (waarschijnlijk om zo snel mogelijk bij hem weg te komen, want Millin moet een 'raar' doelwit zijn geweest voor de Duitsers,... Het is een wonder dat Millin de oorlog overleefde).

Een standbeeld voor Bill Millin

Als bijschrift op het monument staat een zin uitgesproken door Millin: 'If they remember the bagpiper, then they won't forget those who served and fell on the beaches' ('als men de doedelzakspeler kan herinneren, dan vergeet men die dienden en vielen op de stranden ook niet.').

Bill Millin blaast een stukje muziek voor de troepen

In de speelfilm 'The Longest Day' komt de figuur Bill Millin ook een paar maal uitgebreid in beeld. In de film wordt de rol van Millin vertolkt door Leslie de Laspee (zeer tot ongenoegen van Private Flanagan (Sean Connery) en zijn maat Pvt. Clough (Norman Rossington) die op het laatst watten in de oren stoppen). Mede door dit optreden in de film werd er een legende geboren, en is dit nu ondertreept met het standbeeld. Bill Millin (14 juli 1922 – 17 Augustus 2010) zijn doedelzak is te bewonderen in het Pegasus Bridge Museum.

Bill Millin (rechts) gaat van boord en aan land in de Queen Sector

Keer terug naar het monument in de Queen Sector en ga bij de kazemat rechtsaf. Na een 150 meter vind u een oud fort uit de 18de eeuw. Deze was onderdeel van de fortificaties die Ouistreham moesten beschermen. De Duitsers namen het weer in gebruik door er bewapening op te plaatsen. Het is helaas met een hek afgesloten en dus niet te bezoeken. Keer weer terug naar uw voertuig.

Het 18de eeuwse fort

Wn 16, BATTERIJ 'MORRIS'

Vanaf de D 514, hier de Rue de Riva Bella geheten, bij de verkeerslichten linksaf het binnenland in via de D 60A (Grande Rue). Na enkele kilometers bereikt u het centrum van Colleville-Montgomery. Rij door tot de afslag Rue de Caen en houdt globaal rechts aan, de nieuwe woonwijk binnen, naar de Rue du Sapin Blue.

Een voormalige batterij die jaren slecht te vinden was, mede vanwege dat het op privé grond lag, was het complex dat bij de Britten bekend stond onder de naam 'Morris'. Tegenwoordig zijn enkele delen opgenomen in een nieuwe woonwijk van Colleville-Montgomery, aan de Rue du Sapin Blue, en te bezoeken.

Een overgebleven kazemat van Morris aan de Rue du Sapin Blue

Nadat het dorp gezuiverd was van Duitsers, trok B Company van de 1st Suffolk naar dit complex, Wn 16. Er werd met de artillerie enkele schoten afgegeven om zich in te schieten voor de barrage afgeschoten zou worden. Maar deze paar schoten waren voldoende voor de 67 Duitsers om zich over te geven. De zware granaten vanaf de schepen voor de kust had hun murv geslagen. Morris werd bezet zonder verliezen aan Britse zijde.

Een open geschutsplateau van Batterij Morris

WN 17, HILLMAN COMPLEX

Keer terug naar de D 60A (Grande Rue) en zak deze verder af. Als u bijna aan het einde komt van Colleville komt u op een splitsing, houdt links aan (als het goed is ziet u een bordje met ‘Hillman’ staan, volg dit) de Rue du Régiment Suffolk. Kort nadat u Colleville verlaten heeft verschijnt aan de rechterzijde van de weg Widerstandnest Wn 17 het complex ‘Hillman’.

Het bestond uit twaalf bunkers waarin 150 man van de 736 Grenadier Regiment actief waren onder leiding van Colonel Krug. Het complex lijkt klein, maar bleek een lastig obstakel voor de Britten richting Caen. Deze stad zou eigenlijk op D-Day ingenomen moeten worden, maar twee wegen die daar naartoe leidden, vanaf Colleville en Hermanville, liepen langs Wn 17. De aanval werd op 6 juni geopend door het 1st Battalion, Suffolk Regiment. Nadat dit regiment geland was op Sword Beach en de vier kazematten van Morris hadden ingenomen werd rond 13.00 uur de aanval ingezet. Maar de opositie was te vasthoudend. Om 16.00 uur werd, na een artillerie bombardement, een tweede aanval, ondersteund door tanks, ingezet. Ondanks dat het complex op 6 juni niet ingenomen werd, was er van verzet bijna geen sprake meer. Toen Krug en zijn mannen zich de volgende dag overgaven had de strijd aan Britse zijde 10 doden en 25 gewonden gekost.

Vanwege dit oponthoud konden de Duitse troepen rond Caen zich versterken en de Britten (nog) tegenhouden.

Eén van de twee R 608M bunkers van 'Hillman'

Door bemiddeling van madame Suzanne Lenauld, inwoonster van Colleville, werd het complex in 1989 overgedragen als monument aan The Suffolk Regiment Association dat het op 6 juni van dat jaar onthulde. Het complex wordt tegenwoordig onderhouden door Les Amis du Suffolk Régiment.

Voor meer over het complex 'Hillman',
KLIK HIER

Vervolg uw route naar Hermanville-sur-Mer, terug naar de kust.

LA BRECHE D'HERMANVILLE, 07.25 UUR

Aan de oostkant van Hermanville staat deze Centaur met 95mm houwitzer

Dit is nog steeds Queen sector in het midden van 'Sword'. Dankzij de 21 DD tanks die het strand haalden (twee gingen verloren) en de 'Funnies' ging de landing hier vrij voorspoedig. Dit is het strand waar Lord Lovat met zijn 1st Special Service Brigade aan land kwam. Om 08.20 uur landde hier het No 4 en No 6 Commando onder de doedelzakklanken (Highland Laddie) van Bill Millin.

SWORD BEACH, QUEEN SECTOR, LA BRECHE D'HERMANVILLE, TOEN EN NU

Er waren wel mijnenvelden, maar dankzij de 'Deutsche Gründlichkeit' waren deze keurig gemarkeerd! Tijdens de landing voltrok zich een drama toen Duits vuur verscheidene uit landingsboten springende commando's neermaaide. Schreeuwend werd om eerste hulp geroepen maar dit ging verloren in het tumult. Een CRAB tank reed met draaiende mijnveeg-vlegel een landingsboot uit. Deze had de gewonde en stervende mannen niet in de gaten en zwiepte er dwars doorheen, zeker zo'n 10 à 12 man werden tot moes gebeukt. Lord Lovat's No 6 Commando trok snel landinwaarts om de para's bij Pegasus Bridge te versterken. Lord Lovat's Brigade zorgde voor veel verwarring bij de Franse bevolking door de labels op hun uniformen. Deze droegen namelijk de letters 'SS' van 'Speciale Service'. Dit werd later veranderd.

Als monument staat even ten westen buiten het dorp een Churchill AVRE tank opgesteld.
KLIK ER OP
om naar de volgende pagina te gaan.