TOUR DE SLAGVELDEN VAN NORMANDIË
OMAHA BEACH IN DETAIL

De Amerikaanse strijdkrachten voor Omaha Beach

De Amerikaanse strijdkrachten hadden als doel het meest westelijke deel van de landingsgebieden in Normandië. Dit gebied werd onderverdeeld in twee sectoren, Utah Beach en Omaha Beach. Deze sectoren werden op zich weer opgesplitst in aparte stukken waar ieder onderdeel een doel kreeg aangewezen. Op Utah waren dit, 'Tare', 'Uncle', 'Victor' en 'William' (waarvan deze ook opgesplitst werden in 'Green' en 'Red').

Omaha Beach werd op dezelfde manier onderverdeeld. Vanaf de rivier de Vire tot aan Port-en-Bessin (naar het oosten) werd dit gebied opgesplitst in 'Abel', 'Baker', 'Charlie', 'Dog', 'Easy', 'Fox' en 'George'. Feitelijk zouden alleen de gebieden 'Dog', 'Easy' en 'Fox' de landingsstranden worden. In de sector 'Charlie' lag Pointe du Hoc.

Insignes van de US 1st Infantry Division en de US 29th Infantry Division.
Hieronder die van de Rangers

Omaha werd bij voorbaat al gezien als een lastige sector vanwege de hoge heuvels. Het was essentieel om deze sector in te nemen daar anders de overbrugging tussen de Utah Beach en de Brits/Canadese sector te groot zou worden. Het werd toegewezen aan het US V Corps dat onder leiding van General Gerow ‘Force O’ samenstelde. De US 1st Infantry Division, bekend als de ‘Big Red One’ en de toegevoegde US 29th Infantry Division, ('Blue and Gray') werden aangewezen als de eenheden die Omaha Beach moesten bestormen. Als extra ondersteuning werden verschillende andere onderdelen toegevoegd, waaronder twee Ranger bataljons.

De sectoren voor 116th en 16th Regiment, en hun uiteindelijke landingsplaats


US 1st Infantry Division: Maj. Gen. Clarence R. Huebner

De commandant voor de landingstroepen voor Omaha Beach was Maj.Gen. Huebner. Tevens leidde hij het 175th RCT en andere toegevoegde eenheden van de 29th Division, zoals de Engineer Special Brigade.

16th Regimental Combat Team (RCT)

Bestaande uit:

 • 16th Infantry Regiment
  Plus toegevoegde ondersteuning:
 • 7th Field Artillery Battalion
 • 1st Engineer Combat Battalion
 • 1st Medical Battalion
 • 741st Tank Battalion (DD)
 • 62d Armored Field Artillery Battalion
 • 20th Engineer Combat Battalion

  18th Regimental Combat Team (RCT)

  Bestaande uit:

 • 18th Infantry Regiment
  Plus toegevoegde ondersteuning:
 • 32d Field Artillery Battalion
 • 5th Field Artillery Battalion
 • Company B, 1st Engineer Combat Battalion
 • Companies B and D (-), 1st Medical Battalion
 • 745th Tank Battalion

  Extra toegevoegde onderdelen:

  26th Regimental Combat Team (RCT)

  Bestaande uit:

 • 26th Infantry Regiment
  Plus toegevoegde ondersteuning:
 • 33d Field Artillery Battalion
 • Company C, 1st Medical Battalion
 • 1st Platoon, Company C, 1st Engineer Combat Battalion

  De 16th Infantry Regiment van de 1st Division was de enige eenheid met slagveld ervaring die in de eerste golf zat die tijdens D-Day werd ingezet. De ervaringen opgedaan in Noord-Afrika (1942) en Sicilië (1943) waren van generlei nut op 6 juni 1944. Op deze dag zouden deze troepen moeten landen op Omaha Beach in de sectoren, Easy Red, Fox Green en Fox Red.

  Fox Red, steile kliffen waar de zee bij vloed tegenop komt

  Vijf minuten voor de eerste golf zouden landen hadden de DD tanks al reeds op het strand moeten staan. Helaas waren deze, of op zee verloren gegaan of nog bezig naar het strand te ploeteren. Zonder tank ondersteuning had de eerste golf geen schijn van kans. Toch wisten twee DD’s van 741st Tank Battalion de kust te bereiken. Eén van deze DD’s wist één van de 88mm kanonnen van Wn 61 uit te schakelen.

  Als eerst zouden DD tanks landen, 5 minuten later gevolgd door Shermans
  met waadschachten (rechts), uitgezet door Landing Craft Tank

  Eén minuuut nadat de Sherman tanks met waadschachten uit de LCT waren gerold, zouden de eerste LCVP's met de manschappen aan boord het strand bestormen. De eerste golf, bestaande uit ‘E’, ‘F’, ‘I’ en ‘L’ Company landde op het strand iets na 06.30 uur. Helaas kwamen de troepen verspreid terecht, sommige onderdelen van ‘L’ Company dreven bijna af tot aan Port-en-Bessin. De eerste golf raakte vastgepind tussen de strandobstakels en onder aan het duin, en verder naar links onder de steile klippen van 'Fox Red'.

  Een LCVP tijdens een training voor D-day

  Het drama wat zich afspeelde op dit deel van Omaha Beach, werd wereldberoemd door de foto's gemaakt door de oorlogsfotograaf Rober Capa, die met 'E' Company was meegkomen.

  De tweede golf van landingsboten kwam om 07.00 uur en ondervond dat het ook vastgepind raakte op het strand. Maar, met deze extra versterking kon wel eindelijk een begin gemaakt worden met een uitbraak.


  Fox Red, de oostelijke flank van Omaha Beach, Toen en Nu


  US 29th Infantry Division: Maj. Gen. Charles H. Gerhardt

  116th Regimental Combat Team (RCT) (Col. Charles D.W. Canham)

  Bestaande uit:

 • 116th Infantry Regiment
  Plus toegevoegde ondersteuning:
 • 121st Engineer Combat Battalion (Lt. Colonel Robert P. Ploger)
 • 5th Ranger Battalion (Lt.Col. James E. Rudder)
 • 2nd Ranger Battalion (2 Company's)(Lt.Col.Max F. Schneider)
 • 743rd Tank Battalion (DD) (Lt.Col. John S. Upham jr.)

  1121st Engineer Combat Group:

 • 37th Engineer Combat Battalion (Lt. Colonel Lionel F. Smith (KIA 6 juni '44)
 • 147th Engineer Combat Battalion
 • 336th Engineer Combat Battalion

  1171st Engineer Combat Group:

 • 112th Engineer Combat Battalion (Major William A. Richards (KIA 6 juni '44)
 • 146th Engineer Combat Battalion (Lt.Col Carl J. Isley)
 • 149th Engineer Combat Battalion
 • 1340th Engineer Combat Battalion

 • 58th Field Artillery Battalion
 • 104st Medical Battalion
 • 111th Field Artillery Battalion
 • 635th Tank Destroyer Battalion

  115th Regimental Combat Team (RCT) (Col. Eugene N. Slappey)
  Plus toegevoegde ondersteuning.

  175th Regimental Combat Team (RCT) (Col. Paul R. Goode)
  Plus toegevoegde ondersteuning.


  De eerste golf van de 116th Infantry Regiment van de 29th Division kwam aan land in de sector ‘Dog’ en ‘Easy’, waren 'C', 'A', 'G', 'F' en 'E' Company. Ook hier verliep de landing verre van eenvoudig. Vele LCVP landingsboten dreven af naar andere sectoren, onderdelen van ‘E’ Company ('Easy' Green) waren zelfs afgedreven naar de sector ‘Fox’ Green van de 16th!

  De sector 'DOG' bij Vierville-sur-Mer

  In de sector ‘Charlie’ landde de 5th Ranger Battalion rond 06.20 uur. 65 Rangers in twee LCA's werden zwaar bestookt en de helft van de mannen van LCA 1038 kwamen om in de kogelregen. Ook de andere LCA ging verloren toen het getroffen werd door verschillende mortieren en granaten. De overlevenden wisten toch de 27 meter hoge steile klif te beklimmen.

  Om 07.00 uur, met hulp van een LCA met troepen van de B Company 116th RCT werd de aanval ingezet op het zogenaamde ‘versterkte huis’ dat een bedreiging vormde voor de sector ‘Dog’. Hier werden de DD tanks rechtstreeks op het strand gezet toen bleek dat in de sector van de 1st Division nagenoeg daar alle DD's verloren gingen in de ruwe zee. Ook de tweede golf, om 07.00 uur, kwam niet op de goede plaats aan en raakte ook verspreid.

  Luitenant-generaal Omar Bradley (2de van links) aan boord van de USS Augusta
  overwoog rond 09.00 uur een terugtrekking van Omaha Beach.
  Door miscommunicatie met Eisenhower, die het verzoek pas 7 juni zou krijgen,
  werd er niet teruggetrokken.

  Om 07.30 uur landde Generaal Norman Cota in de sector ‘Dog’ White. Door de enorme aanvoer van voertuigen werd de chaos op Omaha alleen maar verergerd. Om 08.30 werd de aanvoer van voertuigen dan ook gestaakt. Het strand was nu ook te smal geworden daar de vloed het strand tot een smalle streep had terug gebracht. Generaal Cota constateerde dat het op fiasco dreigde uit te lopen. Cota wist vele doodsbange soldaten van het 116th Regiment te inspireren hun wapen ter hand te nemen en de strijd aan te vangen. Met hulp van het 5th Rangers Battalion, die geen 'kick in the butt' nodig had (volgens eigen zeggen) werd rond 09.00 uur een doorbraak geforceerd met de aanmoediging van Cota; ‘Rangers lead the way!'

  General Norman Cota,
  verantwoordelijk voor de doorbraak 'Dog' White


  Ook de 1st Division liet zich niet onbetuigd, daar waar nu het American Cemetery ligt werd rond 09.30 uur een doorbraak uitgevoerd door ‘E’ Company van de 16th RCT. Wn 65, de bekende 5cm KwK positie bij Les Moulins werd ingenomen om 10.30 uur. Er werden daarbij 20 Duitsers gevangen genomen.

  Wn 65 met, nog steeds in de H667 kazemat, haar 5cm KwK.
  Op de voorgrond Duitse krijgsgevangenen bezig met opruimwerkzaamheden

  Toch mag niet de essentiële hulp van de Amerikaanse marine vergeten worden. Toen bleek dat de infanterie vastgepind op het strand zat, kwamen verschillende destroyers dicht naar het strand om geschutsopstellingen onder vuur te nemen. Ook het slagschip USS TEXAS draaide haar kanonnen na de beschieting op Pointe du Hoc richting Omaha Beach om daar haar vernietigende granaten te plaatsen.

  Slagschip USS TEXAS, verzorgde vuursteun voor Omaha Beach

  Generaal Cota, die met zijn groep Vierville naderde vanuit een omtrekkende beweging, moest weer naar het strand om Exit D1 vrij te maken. In Vierville was een enorme betonnen wegversperring aangebracht. De TEXAS beschoot deze stelling, zonder veel succes, maar het hield de aanwezige Duitse troepen in hun bunkers. Toen vijf lamgeslagen Duitsers zich overgaven, gaf Cota hen de opdracht de mijnenvelden aan te wijzen die naar het strand leidden. Het zou nog 14 uur duren alvorens de betonnen wegversperring opgeblazen kon worden door het 121st Engineer Battalion.

  Versterkingen en voertuigen worden aan land gebracht

  Tegen de avond waren 34.250 man en 2870 voertuigen aan land gebracht op Omaha Beach. Met ‘slechts’ 2000 Duitse tegenstanders was het een bloedige strijd geweest. De Amerikanen verloren meer dan 4000 man op dit strand; rond de 550 doden, 1900 vermisten en 1600 gewonden. 29th Division verloor 2440 man en de 1st Division 1744. 116th Regiment’s ‘H’ Company was nagenoeg uitgeroeid. 16th Regiment verloor 935 man, waarvan alleen al in ‘E’ Company 105 van de 180 manschappen. Er waren 79 tanks vernietigd of gezonken. Sinds D-Day wordt deze sector ook wel ‘Bloody Omaha’ genoemd.

  7 juni, 1944, Wn 65 onder nieuw management, nu het US engineers HQ
  Toen en Nu

  Op de volgende pagina wordt iets dieper ingegaan op
  de Duitse strijdkrachten
  die Omaha Beach als de te verdedigen sector hadden.

  GA TERUG