M36 TANK DESTROYER
'Jackson'

Ondanks dat de M10 er indrukwekkend uitzag, voldeed het middelmatig. Dit was voornamelijk te danken aan het te lichte geschut. In september 1942 werd begonnen aan de opvolger van de M10. De nieuwe tank destroyer zou een 90mm M3 kanon krijgen in een, net als bij de M10, open geschutskoepel. De basis bleef het M10A1 chassis, het oorspronkelijke M4 Sherman chassis. Van de M36 Jackson werden er 1298 geproduceerd. Om enige bescherming aan de bemanning te bieden tegen licht vuur en scherven werd over de open koepel bij latere modellen een in delen open te klappen licht bepantserd dak aangebracht.

De geschutskoepel van de M36 Jackson.

Om de M36 Jackson te onderscheiden van de M10 zijn twee punten opvallend. Aan de achterzijde van de rondere koepel bevindt zich een lang tegengewicht voor het kanon. Deze is in een vloeiender lijn dan die bij de M10, die twee zware, doch korte, blokken als tegengewicht hadden. In de extra ruimte die de achterste uitstulping bood werden elf extra granaten opgeslagen.

Links het masker van de M10, rechts die van de M36

Het tweede punt van onderscheid is het masker waar het kanon doorsteekt aan de voorzijde. Was bij de M10 deze hoekig, bij de M36 is deze ronder afgewerkt, met een duidelijke uitstulping boven de loop van het kanon. De eerste kanonnen werden nog geleverd zonder mondingrem, latere na-oorlogse modellen kregen de M26 stijl mondingrem.

Door de mist trekt deze M36 Jackson tijdens het Ardennen Offensief.

In de tweede helft van 1944 zagen de eerste M36 Jacksons actie in Europa. Om de grote vraag naar tank destroyers aan te kunnen werden 187 standaard M4A3 chassises aangepast voor de M36 geschutskoepel. Enkele M36B1's zagen nog actie aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Naast de aanpassing van het M4A3 chassis, en later de M4A2 chassises, werden ook 500 verouderde M10's omgebouwd tot de M36.

Elf extra granaten in de achteruitbouw van de toren.
(foto; Ton van Geldrop)

Zoals al aangehaald, werd ook het chassis van de M4A2 gebruikt om de koepel van de M36 te dragen. Dit chassis was eigenlijk gereserveerd voor de M10 . De bouw werd aangevangen in mei 1945 en er werden 287 geproduceerd van deze M36B2. Deze versie kwam te laat om nog ingezet te worden in Europa. Na de oorlog zag dit type nog actie in Korea en, in handen van de Fransen, in Indochina.

Een M36 Jackson in Korea.

De laatste M36B2's zagen zelfs nog actie in BosniŽ in de jaren negentig van de vorige eeuw, zestig jaar na de introductie. Deze Joegoslavische M36's waren voorzien van Russische diesel motoren van 500 pk. Mede dankzij deze bron zijn nog enkele M36's bewaard gebleven voor de toekomst.

Een zeer fraai gerestaureerde M36 Jackson.
(foto; Ton van Geldrop)

Naar aanleiding van dit artikel zocht Jero 'Sheriff' de Koning in november 2011 contact met mij. Hij had namelijk, tijdens zijn eerste uitzending IFOR1 in de zomer van 1996 in BosniŽ, enkele foto's genomen van een uitgeschakelde M36 welke van de weg was geduwd en of ik daar belangstelling voor had. Dat had ik zeker en hieronder zijn deze afgebeeld om ze met u te delen.

(met dank aan; J.M.A. de Koning)

GA TERUG