M4A1(76)W SHERMAN TANK
Een Restauratie Project

De mondingrem van het 76mm M1A2 kanon van de M4A1(76)W
(foto; Ton van Geldrop)

Het 76mm kanon in de te restaureren M4A1 is een M1A2 met een muzzle break (mondingrem). Direct achter de muzzle break is een stalen prop aangebracht in de loop zodat deze onbruikbaar is. De lader van het kanon zat aan de linkerzijde in de koepel en verzorgde het laden van het kanon en het verwijderen van de hulzen.

Rechts het 76mm M1A2 kanon, links de houder voor het coaxiaal machinegeweer

Tevens zorgde de lader voor de munitie van het .30 machinegeweer dat als coaxiaal naast het kanon was geplaatst. Het coaxiaal machinegeweer werd gebruikt om eventueel het kanon ‘in te schieten’ waarbij gebruik werd gemaakt van lichtspoor munitie. Ook kon er gewoon mee op ‘zachte’ doelen worden geschoten (lees; infanterie) om granaten te sparen. De 'direct-voor-gebruik' (Ready-rack) granatenhouder was op de koepelvloer gemonteerd onder het kanon. Het kon zes granaten herbergen.

Het 'Ready-rack', direct-voor-gebruik granatenhouder
(op de achtergrond de stoel van de schutter)
(foto; Ton van Geldrop)

Links naast de lader was in de koepel een luikje aangebracht, de zogenaamde ‘pistol port’. Bij de M4A2 besloot men op een gegeven moment dit luik te laten vervallen, maar rapporten uit het veld bewezen dat deze weer geplaatst moesten worden. Het woord ‘pistol port’ (pistoolpoort) geeft al aan dat het ooit ontwikkeld was om vanuit de koepel nabijvuur met klein kaliber (met pistool of de ‘grease gun’) te kunnen geven op doelen die zich direct rond de tank ophielden. Maar deze poorten waren ook welkom voor de lader die snel van zijn uitgespuugde hulzen afwilde en ze via dit luik buiten de tank knikkerde.

De bediening van de 'pistol port' vanuit de koepel van de M4A1
Het plaatje links, met de drie gaatjes, was voor het schakelkastje
voor de intercom van de lader

De schutter zat in de koepel aan de rechterzijde van het kanon. Hadden eerdere uitvoeringen van de M4A1 een periscoop als doelzoeker, in de M4A1(76)W werd de 'direct vision telescope' geďntroduceerd. De schutter duwde zijn ogen in een rubberen kap en richtte met zijn rechteroog door een monoculaire telescoop. Om het kanon op en neer te bewegen draaide hij aan een verticaal wiel met zijn linkerhand. Met zijn rechterhand draaide hij aan een hendel de koepel rond.

Het zwarte gaatje centraal hoog op de foto
is voor de 'direct vision telescope' voor de schutter.
Daaronder het verticale wiel om het kanon in elevatie te brengen

Naast de handbediening om de koepel rond te draaien, was het ook mogelijk dit hydraulisch te doen. Het meest gebruikte en ook betrouwbaarste systeem was die van de Oilgear Company. Vanwege de grote vraag was er ook een hydraulisch systeem van Logansport en een elektrisch systeem van Westinghouse maar deze waren ingewikkelder in gebruik.

Het Oilgear systeem, het meest gebruikte en betrouwbaarste
hydraulische systeem voor bediening van de koepel
Links het olievat, rechts de elektromotor om de hydrauliek aan te sturen
(daaronder is de afvuur voetbediening te zien)
(foto; Ton van Geldrop)

Zoals het in de toekomst er uit moet gaan zien.
(Linkerfoto; let op de handgreep op de Oilgear)

Op de Oilgear was een handgreep geplaatst waarin ook een afvuurknop was aangebracht. Deze afvuurknop was alleen aangebracht als er sprake was van een 'dual-control'. Dit was een extra hendel die de commandant kon bedienen om ook de koepel te laten draaien (zie lager).

1. Het verticale elevatie wiel om het kanon op en neer te bewegen
2. De bediening van de Oilgear om de koepel hydraulisch te sturen (zonder handgreep)
3. Het mechanisme voor de handbediening om de koepel te draaien
4. De hydraulische motor met adapter om de koepel te laten draaien

En zo komen we op de plek voor de commandant. Deze had zijn plek achter de schutter. Naast een driehoekig stoeltje in de koepel, had de commandant ook een neerklapbaar driehoekig stoeltje die hoger aan de wand van de koepel was bevestigd, voor als het luik open stond.

Een blik door het luik van de commandant
(zoals het het eruit hoort te zien; met bovenaan het stoeltje van de schutter
onder de twee driehoekige stoeltjes van de commandant)
De foto hieronder geeft de situatie van het heden weer

(foto; Ton van Geldrop)

De stoeltjes in de gehele tank moeten, het zij, gerestaureerd of nieuw gebouwd (of bijgezocht) worden. Toch zijn er nog opvallend veel onderdelen bewaard gebleven. Zoals de houder voor de verrekijker en de houder voor een zaklantaarn.

De houders voor de verrekijker en de zaklantaarn zijn bewaard gebleven,
rechts is de steunklamp voor het neerklapbare stoeltje

Een opvallende hendel is gemonteerd boven de houder van de verrekijker. Met deze hendel, de 'dual' of 'remote control' kon de commandant de koepel draaien.

De hendel voor de commandant om de koepel te draaien
(foto; Ton van Geldrop)

Linksachter de commandant was de ruimte voor de radioappartuur. Deze lag verscholen in de achterste uitbouw van de koepel. In de te restaureren M4A1 is deze niet meer aanwezig. Wat nog wel aanwezig is, is de FT 237 draagklamp voor de radio. Deze moet ook gerestaureerd worden vanwege de beschadiging opgelopen toen er een granaat door de bovenzijde van de koepel naar binnenkwam en deze ook dwars door de radio heensloeg.

De beschadigde FT 237 draagklamp voor de radioappartuur
(foto; Ton van Geldrop)

In de M4 werden verschillende radio's gebruikt, of de SCR 508, 528 of de 538. Het bereik van deze radio's lag rond de 30 kilometer. De hieronder afgebeelde radio is een SRC 508. deze bestond uit een BC 604 zender (links), en twee BC 603 ontvangers (rechts).

Een SRC 508 radio

Klik hieronder op Mario en volg de restauratie van de
Sherman M4A1(76)W