TOUR DE SLAGVELDEN VAN DE ARDENNEN
Clervaux, Luxemburg en
Sandweiler, Deutsche Kriegsgräberstätte en het
American Cemetery and Memorial, Hamm

Clervaux, Luxemburg

Sinds 1983 staat aan de Grand-Rue in Clervaux het GI monument

Brengt u langere tijd door in de Ardennen, dan is een uitstapje naar Clervaux in Luxemburg een leuk uitje. Ter nagedachtenis aan de gevechten rond Clervaux, is er in 1983 een standbeeld opgericht voor de Amerikaanse soldaat, welke is te vinden aan de Grand-Rue. Clervaux is niet alleen een alleraardigst stadje, maar herbergt ook 'Het Ardennen Offensief' museum in het kasteel van Clervaux. Meest in het oog springende in dit kasteel is de M4A3 Sherman tank. Deze tank is een achtergebleven relikwie uit de oorlog.

De M4A3(76)W Sherman tank in Clervaux, Luxemburg

Het 110th Infantry Regiment, van de US 28th Infantry Division, onder commando van Col. Hurley E. Fuller, lag in en rond Clervaux toen het Ardennen Offensief losbarste. Het hoofdkwartier was gevestigd in Hotel Claravallis. Nadat dit op de avond van 17 december was ontruimt, klapte de verdediging in elkaar. Maar een kleine groep van infanterie aangevuld met koks en klerken, verdedigden het kasteel en daarmee de hoofdweg (18) richting Bastogne. Als extra steun had de Amerikaanse infanterie de beschikking over vijf Sherman tanks, waaronder de M4A3(76)W Sherman tank bij het kasteel. Deze tank, behorende tot de B Company, 2nd Armored Battalion, 9th Armored Division, had op 17 december rond 11.00 uur positie gekozen nabij de grote poort van het kasteel.

De Sherman tank lag in een hinderlaag achter een middeleeuws gebouw ('Kratzenberg), en liet zich kort zien om een schot af te geven op de naderende Duitse tanks nabij de plaatselijke begraafplaats, waarna het weer terug trok in de dekking van de 'Kratzenberg'. Al vrij vroeg werd de Sherman aan de bovenzijde van de koepel getroffen, door een granaat die afketste net boven het masker, daar waar het coaxiale machinegeweer zat. Rond 12.00 uur werd de Sherman opnieuw getroffen door een schampschot aan de voorzijde van de koepel, juist naast het masker. Aangezien de tank geheel was omsingeld, was uitbreken geen optie, en de bemanning besloot de tank achter te laten. De Amerikanen in het kasteel wisten nog tot de volgende dag, 18 december, de Duitsers van zich af te houden, maar aan het begin van de middag moesten ze zich overgeven, toen de gefrustreerde Duitsers met fosfor granaten het kasteel in brand schoten.

1945, Groot Hertogin Charlotte bezoekt Clervaux
(let op het missende kanon in de koepel)

Oude foto’s van net na de oorlog tonen de Sherman tank minus het 76 mm kanon en het masker. Onder het schampschot naast het masker, is een penetratiegat te zien van waarschijnlijk een 8,8cm kanon (deze was verantwoordelijk dat het kanon uit de koepel is geschoten). Tot 1956 stond de Sherman tank op de plek waar ze was achtergelaten, toen twee zware bergingsvoertuigen van het Luxemburgse leger de tank op de binnenplaats van het kasteel wisten te krijgen. Hiertoe moest wel een gat in de kasteelmuur worden gemaakt. Vervolgens werd de tank weer gerestaureerd, waarbij weer een 76mm kanon in de koepel werd geplaatst.

Het schampschot naast het masker, en de penetratie onder aan de koepel

De Sherman tank ziet er in zeer goede staat uit, en is duidelijk een tank achtergebleven na de strijd. Persoonlijke aanpassingen aan de tank maken het een interessant object om te bestuderen. Opvallend zijn de opgelaste staaldraden om camouflage achter te steken. Ook aan de linkerzijde van de koepel zijn opgelaste beugels te zien waar de bemanning hun extra bagage kon ophangen. Welke bemanning deze tank had, is tot op heden nog onduidelijk.


Luxembourg
American Cemetery and Memorial

Mocht u langer in Luxemburg verblijven,dan is wellicht een bezoek aan de volgende twee plekken een optie; de Amerikaanse begraafplaats en een Duitse begraafplaats die er in de buurt ligt?

Luxemburg heeft een grote Amerikaanse begraafplaats, de American Cemetry and Memorial. Deze is gesitueerd in Hamm, in het zuidoosten van Luxemburg stad. Het iets meer dan 50 hectaren grote gebied, bestaat uit 17 hectaren begraafplaats en 33.5 hectaren bossen. In deze begraafplaats zijn 5076 lichamen ter aarde besteld, waarvan zeer veel het leven lieten tijdens het Ardennen Offensief en de opmars naar de Rijn.

Generaal Patton zijn graf, en de indrukwekkende herdenking kapel

De begraafplaats werd op 29 december 1944 ingericht door 609th Quartermaster Company van het U.S. Third Army. De Third Army, onder commando van General George Patton, had zijn hoofdkwartier ten tijde in de hoofdstad Luxemburg. Patton heeft hier ook zijn laatste rustplaats, na zijn dodelijke auto ongeluk in december 1945, gekregen. Hij lag eerst tussen zijn manschappen, maar men heeft op 19 maart 1947 hem een eigen plekje gegeven, om de vele bezoekers aan zijn graf tegemoet te komen.

'Wall of the Missing' met 371 namen,...
12 bronzen rozetten geven niet langer vermisten aan

Naast generaal Patton liggen hier nog enkele bekende namen. Deze namen zijn bekend geworden naar aanleiding van de HBO TV serie 'Band of Brothers'. Tijdens de gevechten in en rond de bossen van Foy, ten noorden van Bastogne werden Warren H 'Skip' Muck en zijn buddy Alex Penkala op 10 januari 1945 in hun schuttersput getroffen tijdens een artillerie bombardement, waarbij beide mannen, omkwamen. Op deze begraafplaats liggen beiden jongens van slechts 22 jaar naast elkaar,... ze streden als broeders, kwamen om als broeders,... zijn begraven als broeders,...

Er liggen 23 broederparen, en 101 ongeïdentificeerde doden op deze begraafplaats. Opvallende waterwerken scheiden de twee perken met grafstenen. Deze waterwerken zijn aflopende en getooid met springende bronzen dolfijnen.


Sandweiler
Deutsche Kriegsgräberstätte

Ongeveer 1,5 kilometer ten zuiden van de American Cemetery in Hamm, ligt het Deutsche Kriegsgräberstätte van Sandweiler, de eerste Duitse begraafplaats buiten Duitsland van na de Tweede Wereldoorlog. Het is een sobere bedoening met de grauwe grafstenen. In totaal liggen er 10.913 omgekomen Duitse soldaten. Tijdens en direct na de gevechten rond Luxemburg en België verzamelden de Amerikanen de doden en begroeven hen op 'tijdelijke' begraafplaatsen. De Amerikaanse gesneuvelden gingen naar Hamm, de Duitse omgekomenen werden door de Amerikanen in Sandweiler ter aarde besteld. Na de oorlog lagen er op Sandweiler 5599 gesneuvelde Duitsers.

Na de oorlog waren er in Luxemburg 150 tijdelijke begraafplaatsen waar Duitsers waren begraven. Deze werden hier herbegraven, een totaal van 5286. De meeste van die doden waren nog ongeïdentificeerd, en waren vaak snel begraven met weinig of geen documenten. Tijdens het herbegraven werd zoveel mogelijk gedaan door de Volksbund om alsnog de doden een naam te geven.

Een massagraf is hier te vinden met Duitse 4829 slachtoffers,...

Er werden 4829 in een massagraf ondergebracht waarvan toch nog 4014 konden worden geïdentificeerd. De laatste ter aarde bestelde omgekomen Duitser was in 2007, toen zijn resten werden gevonden in de bossen nabij Wiltz.

Voor de mensen met een navigatiesysteem die het Deutsche Kriegsgräberstätte van Sandweiler willen bezoeken: 49°36'34 N - 06°12'20 E

Om terug te keren naar de homepage 'Ardennen Offensief',
'KLIK HIER'

GA TERUG