TOUR DE SLAGVELDEN VAN NORMANDIË
Het vergeten strand

DE VERDEDIGINGSWERKEN TUSSEN DE ORNE EN DE SEINE

Een tour langs enkele objecten

Deze tour loopt vanaf Franceville-Plage tot aan Honfleur.
We volgen globaal de kustweg D 514 en de D 513.

Van de Orne monding tot aan Houlgate oostwaarts was de sector BAND Beach gepland om troepen vanuit zee te laten landen. Maar dit landingsgebied werd geschrapt uit het uiteindelijke plan. Dat de Duitsers hier ook een eventuele landing verwachtten ziet men aan de vele zware complexen die hier gebouwd zijn.

Op de D 514 naar Merville-Franceville-Plage, vanaf Pegasus Brug, ziet u op ongeveer een kilometer voor u deze 'dubbel'stad bereikt aan de linkerkant in de bocht een 'uitgaanscentrum' gevestigd in een oude Duitse R 634 MG bunker. De bunker is wit geschilderd en draagt nu de toepasselijke naam 'The Bunker' (na respectievelijk 'Le Surfer', geheten te hebben tot 1997 en tot voor kort 'La Noche').

De R 634 omgebouwd voor horeca doeleinden, rechts de 65a

Deze R 634, onderdeel van Wn 06, was voorzien van een gegoten ijzeren koepel met zes schietsleuven van waaruit twee MG 34 machinegeweren vuur afgaven (deze is na de oorlog verwijderd). Op kort afstand van deze bunker is een 'Ringstand' Bauform 65a voor een 5cm KwK te vinden. Deze 65a werd later omgenummerd naar Bauform 221.

Een voorbeeld van een dergelijke koepel als ooit geplaats op de R 634, is te vinden op een bunker bij Colleville-Montgomey, op het complex 'Hillman' (zie foto boven). Wilt u er meer zien, van dergelijke koepels,… bezoek dan eens de Maginot Linie, met name de tweede pagina van deze pagina's.

Stützpunkt 05 Franceville West

Wordt op mijn andere pagina’s meest over de Widerstandneste (Wn) gesproken, nu wil ik uw aandacht vestigen op een Stützpunkt (Stp). Was een Widerstandneste vooral bedoeld om een invasiemacht direct op het strand tegen te houden, een Stützpunkt was (het woord zegt het al) een extra steunpunt. In het geval van Stützpunkt 05 Franceville West (Stp 05) was dit een complex om eventuele doorbrekende tanks tegen te houden. Als zodanig lag dit complex ongeveer 150 meter vanaf het strand achter in de duinen.

Enkele honderden meters na het 'uitgaanscentrum' The Bunker neemt u de eerste weg links, aangegeven als Base Nautique de Franceville. Rijd door naar het eerste parkeerterrein bij het strand. Wandel de duinpan in langs de grote rechtsgelegen R 506 kazemat.

Een R 506 van Panzerwerk van Stp 05

In deze sector zijn drie kazematten te vinden voor 4,7 cm Skoda 36 kanonnen, waarvan twee ondergebracht zijn in Type R 506 kazematten.

Sla na de rechtsgelegen grote kazemat (zie foto hierboven) rechtsaf. Verderop, na zo'n honderd meter, ziet u dan de vuurgeleidingsbunker ('Leitstand') van de Merville batterij.

De vuurgeleidingsbunker van de Merville batterij

In het voor-en naseizoen is het een zeer rustig gebied. Een handig oriëntatiepunt is in dit geval de vele ‘heren’ die zich hier ophouden. Laat u niet afschrikken door af en toe een naakt heerschap tegen te komen, want de bunkers zijn best wel de moeite waard.

De Regelbau 643 welke in de duinen ligt van Franceville-Plage

Voor een ieder die elke bunker in deze omgeving wil bezoeken, er ligt nog een machinegeweerbunker in de duinen bij Merville-Franceville-Plage. Hiertoe gaat u oostwaarts en neemt u op de rotonde in Merville-Franceville-Plage de derde afslag noordwaarts. Rij geheel door tot het einde van de straat, en parkeer op de ruime parkeerplaats. Links van de parkeerplaatsen ligt dan de grote machinegeweeerbunker. Dit is een zogenaamde Regelbau 643 en is een 'Stand mit 3-Schartentur in A' (de 3-Schartentur is nu verdwenen). Andere versterkingen die hier lagen zijn opgenomen in het zand van de duinen en niet langer zichtbaar.

Een voorbeeld van een 'Stand mit 3-Schartentur in A',
welke is te vinden in Handsholm, Denemarken

Vervolg uw weg oostwaarts richting Cabourg alwaar de D 514 overgaat in de D 514 richting Houlgate en Honfleur. Voor de batterij van Merville gaat u in Franceville op de rotonde rechtsaf. Merville Batterie is beroemd geworden door de nachtelijke aanval door een kleine para-eenheid van de Britse 6th Airborne Division. Zie ook Pegasus/Merville).

Wn Vill 033/038

Een mooie wandelboulevard is te vinden in Houlgate. Hier staan prachtige huizen. Het moge een geluk zijn dat de vernietigende oorlog deze sector goed heeft doorstaan. Veel versterkingen zijn in Houlgate opgeruimd, maar even genieten en uitwaaien daar is Houlgate uitermate geschikt voor.

Houlgate, Toen en Nu.

(Villerville sla ik over. Hier moet ook het nodige te zien zijn,
maar dat moet ik nog onderzoeken. Ik hou u op de hoogte).

Blonville-sur-Mer viel in de sector ‘Villers-sur-Mer, en werd aangegeven als Wn Vill 016. Op het strand hier is een kazemat van het type R 612 te vinden. Hier was een 7,62 cm kanon in geplaatst dat het strand bestreek. Als u Blonville binnen rijdt ziet u na een driehonderd meter aan de rechterkant van de weg één van de Duitse bunkers gecamoufleerd als huis. Mocht u hem voorbij rijden, enkele meters verder is aan de linkerzijde een kleine bunker te zien (misschien handig als oriëntatiepunt?). Helaas is het huis waar ik u hier op wijs geheel verbouwd op de bunker, en is nu door een hek aan het zicht ontrokken. De diep liggende kozijnen in de gevel verraden de dikte van de muren van dit huis.

Het 'bunker-huis' te Blonville-sur-Mer (in 2003, en zoals het in 2018 was, onder)

(Foto: Google streetview)

Hierboven is de kleine bunker te zien die iets verder
oostwaarts aan de overkant ligt van het 'bunkerhuis'

In 2003 een los bunkertje, nu een opslag bij een bungalow,....
(Foto: Google streetview)

Ons volgende belangwekkende object is Mont Canisy.